by on June 3, 2023
Try our flavorful Chicken Avocado Garden Salad recipe, featuring fresh cucumber, small tomatoes, corn, red onion, and avocado, served with tender chicken breast. This nutritious salad is packed with vitamins, fiber, protein, and healthy fats. Learn how to make it! Introduction: Looking for a healthy and delicious salad recipe? Our Chicken Avocado Garden Salad is a must-try! This flavorful dish combines crisp cucumber, juicy small tomatoes, sweet corn, tangy red onion, creamy avocado, and t...
164 views 2 likes
by on June 3, 2023
Welcome to a flavorful journey through the vibrant culinary traditions of Haiti! In this blog post, we invite you to discover the secrets behind a beloved Haitian dish: griot. Picture succulent pieces of pork, marinated in a tantalizing blend of citrus juices, garlic, and aromatic spices. These mouthwatering morsels are then expertly fried to achieve a perfectly crispy exterior, while retaining their juicy tenderness within. But that's not all! Griot is not complete without its faithful companio...
242 views 1 like
by on June 2, 2022
Pouw prepare yn bon pikliz kisa wap bezwen? Wap bezwen chou Wap bezwen piman pike Wap bezwen piman dous ...
613 views 4 likes
by on May 4, 2022
Sea Moss = Mous Lanmè Tout moun ta dwe yon fwa konsome mous lanmè Se youn nan SipèPlant sou latè. Li nan tèt lis pami tout lòt plant puisan yo. Gen plizyè varyete mous nan medsin fèy Ayisyen an genyen kèk mous nou konn itiliz men se pa tout moun ki konn sekrè sa yo. Nan lòt peyi gen mous (Moss) ki popilè anpil tankou "Irishmoss" sitou akoz richès li genyen kòm Sipèplant "alkalin." gen rechèch ki revele li gen 92 nan 102 mineral fondamantal kò moun bezwen, yon palmarès ki kalifye l nan menm nivo...
614 views 5 likes
by on April 28, 2022
DÒZ POU BANN | BÈK ATÈ | LIBIDO | ANDIRANS | STAMINA ? ?? Monte boutèy sa nèg Mòlòlò Bonjou Pwèl yo: Men engredyan ou bezwen pou w mete nan on boutèy ou bokal kristal w ap monte pou ede w ak pwoblèm 1 minit la lè w ap fa ak boubout ou. ...
583 views 0 likes
by on April 26, 2022
?Remèd pou Lafyèv tifoyid : ?Pataje ! Pataje ! Pataje pou ede yon lòt Moun, Pa bliye lafyèv tifoyid kokobe moun ? Engredyan:...
319 views 0 likes
by on April 21, 2022
Resèt Kibi Ble Kisa wap bezwen siw anvi manje yn bon kibi byen gou? Engredyan: Wap bezwen ble an 2 tas...
378 views 0 likes
by on April 20, 2022
Resèt Lanbi korman pouw prepare yn bon lanbi lakay ou Slogan: jere sante w moun mw yo. Engredyan:...
362 views 0 likes
by on April 20, 2022
Resèt natirèl pou plè entèn e ilsè nan "Utérus & trompe , Oswa ilsè nan estomac ": Pataje ! Pataje ! Pataje pou ede yon moun! Engredyan:...
342 views 0 likes
by on April 19, 2022
ÉJACULATION PRÉCOCE ET TRAITEMENTS NATURELS Les sexologues parlent d’éjaculation précoce lorsqu’elle survient de manière incontrôlable après quelques secondes à une minute, et de « rapide » lorsqu’elle survient après deux minutes environ après le début de la pénétration pendant le coït ( rapports sexuels ). L’éjaculation précoce est dite primaire quand elle a toujours été présente chez un homme, et secondaire quand elle apparaît après une période de sexualité sans ce problème ou avec certaines ...
422 views 2 likes
by on April 19, 2022
Resèt Lalo siw bezwen manje yn bon Lalo men korman pouw fèl. Engredyan: Wap bezwen lalo an Wap bezwen vyann nenpot vyann ou manje ou ka fel avel(m renmen lel gen anpil vyann) ...
341 views 0 likes
by on April 17, 2022
Resèt Akra (Acra) Pouw fe yn bon Acra (akra) men kisa wap bezwen. Engredyan: Tayo malanga...
198 views 1 like