by on June 15, 2022
AYITI KONEKTE kenbe w okouran sou sa k ap pase nan peyi d'Ayiti. Konekte pou ou ka koze ak moun pandan w ap jwi tout amizman yo ofri yo. Read this in English   Èske ou renmen sosyalize ak rankontre nouvo moun? Eseye Rezo Sosyal #1 Ayiti a - "AYITI KONKTE- Rezo Sosyal." Avèk Ayiti Konekte, ou ka sosyalize epi rankontre nouvo moun atravè Ayiti. Ayisyen mete tèt yo ansanm pou yo pase tan, diskite sou biznis, kilti, ak plis ankò. Antre sou rezo a pou rankontre nouvo moun ak bati rezo ou. AYITI...
658 views 7 likes
by on June 15, 2022
Ayiti Konekte keeps you updated on happenings around Haiti. Connect so you can chat with people while enjoying all the amusement offered. Read this in Creole/Kreyol Do you love socializing and meeting new people? Try Haiti’s #1 Social Network – “Ayiti Konekte – Social Network.” With Ayiti Konekte, you can socialize and meet new people around Haiti. All Haitians come together here to hang out, discuss business, culture, and a lot more. Join to meet new people and build up your network. Ayiti ...
470 views 2 likes