by on February 8, 2023
Noutmèg: Aplike yon keratin noutmèg nan zòn ki afekte yo (fwote noutmèg kont yon dal wòch lis ak yon ti dlo pral fè yon keratin). Kanfr ak santal: Ajoute yon ti kiyè kanfr nan yon ti kiyè keratin santal epi aplike sou zòn ki afekte a. Farin avwàn: Ajoute lwil farin avwàn nan beny lan....
343 views 1 like
by on May 10, 2022
Kisa ou pa dwe fè lè wap lave bouboun nou. Lè wap lave bouboun nou evite mete dwèt nou ladanl paskel pap bon pou bouboun nou. Lap detwi flò vajinal (flore vaginale)nou Kisa ki flò vajinal nan si yn pati nan bouboun nou ki jwe yn gwo rol dizon se li menm ki bouboun nan menm ,li la poul proteje bouboun nan poul evite pran enfeksyon pa fe sa ankor moun mw yo Evite lave bouboun nou ak savon ou ak likid santi bon.nou ka itilize savon an ou likid lan poun lave do bouboun nou ak bò lenn nou ou bò kwis ...
765 views 6 likes
by on May 8, 2022
Majolèn | Majoram | Sweet Majoram (Origanum majorana) - Bon pou pwoblèm respiratwa - Bon pou tous...
672 views 2 likes
by on May 4, 2022
Sea Moss = Mous Lanmè Tout moun ta dwe yon fwa konsome mous lanmè Se youn nan SipèPlant sou latè. Li nan tèt lis pami tout lòt plant puisan yo. Gen plizyè varyete mous nan medsin fèy Ayisyen an genyen kèk mous nou konn itiliz men se pa tout moun ki konn sekrè sa yo. Nan lòt peyi gen mous (Moss) ki popilè anpil tankou "Irishmoss" sitou akoz richès li genyen kòm Sipèplant "alkalin." gen rechèch ki revele li gen 92 nan 102 mineral fondamantal kò moun bezwen, yon palmarès ki kalifye l nan menm nivo...
614 views 5 likes
by on April 29, 2022
Kilè pou fè sèks siw anvi ansent, kilè pouw pafè siw anvi pa ansent. Fi kou gason dwe li post sa e Patajel Anpil moun tap mandel, jodi a nou potel.....
883 views 0 likes
by on April 28, 2022
DÒZ POU BANN | BÈK ATÈ | LIBIDO | ANDIRANS | STAMINA ? ?? Monte boutèy sa nèg Mòlòlò Bonjou Pwèl yo: Men engredyan ou bezwen pou w mete nan on boutèy ou bokal kristal w ap monte pou ede w ak pwoblèm 1 minit la lè w ap fa ak boubout ou. ...
583 views 0 likes
by on April 28, 2022
Dèyè Do: Plant Kle Kont Pyè nan Ren ak Anpil Lòt Maladi Non syantifik li "Phyllanthus niruri L." Non Anglè: Gale of the wind, Stonebreaker oswa Seed-under-leaf Non Panyòl: Chanca piedra ...
575 views 0 likes
by on April 27, 2022
pascience IL EST IMPORTANT DE SAVOIR... POURQUOI DES INFARTS DANS LA SALLE DE BAIN ?... Pourquoi les crises cardiaques ? surviennent plus souvent dans la salle de bain ? ? ?? les gens ne doivent pas commencer par se mouiller la tête et les cheveux ? lorsqu'ils prennent une douche ? car c'est une séquence inverse ?. Cela amène le corps à essayer d'ajuster sa température très rapidement en raison de notre condition de sang chaud. En faisant cette séquence incorrecte, le sang augmente sa vitess...
254 views 0 likes
by on April 22, 2022
Comment fonctionne l'acupuncture ? L'explication scientifique moderne est que l'aiguilletage des points d'acupuncture stimule le système nerveux pour libérer des produits chimiques dans les muscles, la moelle épinière et le cerveau. Ces produits chimiques modifieront l'expérience de la douleur ou déclencheront la libération d'autres produits chimiques et hormones qui influencent le système de régulation interne du corps. L'explication chinoise classique est que les canaux d'énergie circulen...
220 views 0 likes
by on April 21, 2022
TRETMAN NATIREL AVEK SELERI EFIKAS POU NETWAYE REN OU AK FWA OU : Seleri se yon vejetal ki rich anpil nan dlo,vitamin,mineral,ak anzim ki bon pou ren,epi li gen yon sibstans ladan ki fè ko a jete anpil dlo,sodyòm nan òganis lan yo pase nan pipi,se yon bagay esansyèl ki pou elimine bagay ki kache nan ren an ki ka fèn malad. Benefis li yo anpil nou pral diw poukisa ou dwe metel nan manje chak jou se pa sèl nan soup...
189 views 0 likes
by on April 20, 2022
Resèt natirèl pou plè entèn e ilsè nan "Utérus & trompe , Oswa ilsè nan estomac ": Pataje ! Pataje ! Pataje pou ede yon moun! Engredyan:...
342 views 0 likes
by on April 19, 2022
ÉJACULATION PRÉCOCE ET TRAITEMENTS NATURELS Les sexologues parlent d’éjaculation précoce lorsqu’elle survient de manière incontrôlable après quelques secondes à une minute, et de « rapide » lorsqu’elle survient après deux minutes environ après le début de la pénétration pendant le coït ( rapports sexuels ). L’éjaculation précoce est dite primaire quand elle a toujours été présente chez un homme, et secondaire quand elle apparaît après une période de sexualité sans ce problème ou avec certaines ...
422 views 2 likes