Tonto
by on May 8, 2022
161 views
Majolèn | Majoram | Sweet Majoram
(Origanum majorana)
- Bon pou pwoblèm respiratwa
- Bon pou tous
- Bon pou kranp | Doulè Règ
- Bon pou gòj fè mal | Ou ka gagari l
- Bon pou sante jansiv
- Lwil la bon pou dan fè mal
- Bon pou bebe ki gen vant fè mal, bay manman Bwè te a, bebe a ap rale l nan lèt.
#Majoram | #Majolè
Posted in: Health
Like (2)
Loading...
2