LEVANJIL NANM
Même à la dernière seconde, DIEU Agira avec puissance dans ta situation.
Love (1)
Loading...
1
LEVANJIL NANM
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2
LEVANJIL NANM
Le fait de louer Dieu durant nos épreuves a pour effet de transformer nos fardeaux en bénédictions.
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2
LEVANJIL NANM
Like (1)
Loading...
1
LEVANJIL NANM
Gen moun yo mèt pa tande sa frè ou byen sè ya di yo di amèn
Like (3)
Loading...
3
LEVANJIL NANM
Like (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
3
Césaire Casimir
Amèn
May 18, 2022
LEVANJIL NANM
O profondeur de la richesse,de la sagesse et de la science de Dieu!Que ses jugements sont insondables,et ses voies incompréhensibles! Romains 11:33
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2
LEVANJIL NANM
Sòm Ch. 91 1)Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la,moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a 2)ka di SENYÈ a se ou ki tout defans mwen se ou ki tout pwoteksyon mw... View more
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2
LEVANJIL NANM
Bon midi tout le monde.
Like (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
3
LEVANJIL NANM
Si Nou kwè anyen pa enposib pou BONDYE vre vin di BONDYE mèsi pousa lipral fè nan lavi nou amèn
Like (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
3
Césaire Casimir
Mèsi Bondye ou gran ou pwisan
May 16, 2022
Load More