LEVANJIL NANM
Amèn 🙏🏾📖
Love (1)
Loading...
1
LEVANJIL NANM
Ann fè efò pou nou viv tankou BONDIEU fanmiy mwen yo
Love (1)
Loading...
1
LEVANJIL NANM
"LAPRIYÈ POU MANDE PADON" SÒM51 Gen pitye pou mwen, Bondye. Jan ou gen bon kè sa a! Tanpri, efase tou sa mwen fè ki mal, paske ou gen kè sansib. Lave m, foubi m pou wete fot mwen fè a. Netwaye m pou e... View more
Love (1)
Loading...
1
LEVANJIL NANM
Bonjour Verset du jour 2 Thessaloniciens 2:3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de ... View more
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2
LEVANJIL NANM
Amèn
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2
LEVANJIL NANM
🙏🏾📖
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2
Césaire
Amèn
July 27, 2023
nahum lallemand
Amen wi
1
1
July 27, 2023
LEVANJIL NANM
🙏🏾📖📖Amèn
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2
LEVANJIL NANM
LEVANJIL NANM
LEVANJIL NANM
Personne n'a jamais vu Dieu;si nous nous aimons les uns les autres,Dieu demeure en nous,et son amour est parfait en nous. 1Jean 4:12
Like (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
3
Load More