Wall Comment

LEVANJIL NANM
"LAPRIYÈ POU MANDE PADON" SÒM51 Gen pitye pou mwen, Bondye. Jan ou gen bon kè sa a! Tanpri, efase tou sa mwen fè ki mal, paske ou gen kè sansib. Lave m, foubi m pou wete fot mwen fè a. Netwaye m pou e... View more
Love (1)
Loading...
1