LEVANJIL NANM
Car le jour de l'Éternel est proche,pour toutes les nations;Il te sera fait comme tu as fait,Tes oeuvres retomberont sur ta tête. Abdias 1:15
Like (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
3
LEVANJIL NANM
Amèn
Like (4)
Loading...
Love (1)
Loading...
5
LEVANJIL NANM
Amèn
Like (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
3
LEVANJIL NANM
Amèn vin di Bondye mèsi pou anè 2023 Bondye fè nou wè ya fanmiy yo
Love (1)
Loading...
1
LEVANJIL NANM
N`aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu`un aime le monde, l`amour du Père n`est point en lui; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoiti... View more
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2
LEVANJIL NANM
Bon maten tout moun avèk prezans Bondye
Love (1)
Loading...
1
LEVANJIL NANM
Revelasyon 1 1 Men revelasyon Bondye te bay Jezikri pou l' te fè sèvitè l' yo konnen sa ki gen pou rive anvan lontan. Se Kris la menm ki voye zanj li bò kot Jan, sèvitè l' la, pou f... View more
Love (1)
Loading...
1
Césaire
Amèn bravo Ayiti Konekte sim bezwen yon vèsè nan revelasyon 1 map jwenn li
December 28, 2022
LEVANJIL NANM
Love (1)
Loading...
1
LEVANJIL NANM
Amèn byen materyèl se degi pou Bondye ann chache wayòm Syèl la ak jistis li konsa na va al rejwi avèk Bondye lèl retounen paske JEZI ki se pitit li te promèt tout moun ki se moun Bondye yo lap tounen ... View more
Love (1)
Loading...
1
LEVANJIL NANM
Sòm 91 1 Moun ki chache pwoteksyon bò kote Bondye ki anwo nan syèl la, moun ki rete kache anba zèl Bondye ki gen tout pouvwa a 2 ka di Seyè a: -Se ou ki tout defans mwen. Se ou ki tout pwoteksy... View more
Love (1)
Loading...
1
Load More