Findout
on May 22, 2023
88 views
Li depoze chapo li,
retire soulye nan pye l,
depoze valiz li,
louvri drapo AYITI a bò kote l,
distribye lajan l te gen sou li.
Non l se : Karl-Udson Azor, 30 ane sèlman.
Temwen yo di li rete boule sou chèz li te chita jis lanmò atrap li.
Li pa pouse menm yon sèl rèl.
Ki kote n ap rive?
Kisa bagay sa vle di?
Dimension: 720 x 567
File Size: 19.42 Kb
Be the first person to like this.