Sponsored
Recently Taken
Findout
June 13, 2022
326 views 6 plays
Choisir la bonne réponse.
1
1-Que signifie le sigle FIFA?
2
2-Quelle est la nage la plus lente ?
3
3-Qui a inventé le volley?
4
4-D'où sont les pumas en Rugby ?
5
5-Où a été inventé le ping-pong ?
Like (2)
Loading...
2
James Kenny
Premye kesyon an pabon paske repons yo mete pou li a pa korek ..... jere sa ti mesye epi banm pwen m sinon map fe manifestasyon ....m serye uiii
July 9, 2022