Announcement
July 28, 2017 Ayiti Konekte, Ap fè tout user/membre konnen ke nap fè yon chanjman sou platform nan. nap mande tout moun ti ke konekte pa facebook pou yo update account ayiti konekte yo, mete yon username ou ka sonje, et mete yon email ou ka checke. Merci! Nou espere wap toujou rete konekte!
Disclaimer

Ayitikonekte is a platform open for everyone world wide, even people who are not from Haiti can sign up on this website. Ayitikonekte is free to create an account and free to post content. Ayitikonekte does not endorse or promote violance. Ayitikonekte is not affiliate to any government. Ayitiokonekte is self-funded and is a soleproprietorship. Ayitikonekte is not responsible for share content, users assume full responsibility for the content they share on this website.