Ki s Ki MNX?

  • Non fanmiy li se Belfort Jean max,fanatik li yo konnen li sou non sa MNX.Li fet nan lopital (HIC)Port-de-Paix,19 Dawout 1990.

    MNX gen 2 sè ak yon frè.Li pa marye e li pa gen pitit.Koulè préfère li se ble.Manje préfère li se diri(nenpot janl ye a).Atis la renmen tande tout atis nasyonal yo men li apresye Master Preacha avek Tjo Zenny.Nan atis entènasyonal yo li renmen tande Slim Shady avek J Cole.

    MNX gen 11ans nan game nan.Pi gwo hit li pral fé se avek group li (Pitit Imakile)album (Remuntada) ki disponib sou mache a.

    Yon chanjman li espère lakay li nan 5ane se pou li gen plis mwayen pou li kapab ede sa ki nan beswen.

    Siw beswen swiv atis la ou kapab ajoute li sou Ayitikonekte.com non li se (Mnx Pitit Imakile).