Ou bouke avek lidè ou?

 • Men kèk aksyon ou ka pran si ou jwenn tèt ou pa kwè nan lidè ou epi ou toujou vle reyisi:

  1. Reflechi sou pwòp bi ou
  2. Pa kite bagay yo vinn pèsonèl
  3. Pran kontwòl kote ou kapab
  4. Pratike senpati
  5. Fè pi byen ou kapab fè
  6. Kontwole kòlè ou
  7. Leve estanda ou
  8. Dirije kote ou ye a

  Pa bliye:
  *pèsonn pa pafè
  *Ou responsab pou siksè ou
  *pa gen moun ki pi wo pase lalwa, *aplike la lwa pou kenbe lidè ou responsab

  www.ayitikonekte.com
  nou pa afilye ak gouvènman an
1 comment