by on May 4, 2022
Sea Moss = Mous Lanmè Tout moun ta dwe yon fwa konsome mous lanmè Se youn nan SipèPlant sou latè. Li nan tèt lis pami tout lòt plant puisan yo. Gen plizyè varyete mous nan medsin fèy Ayisyen an genyen kèk mous nou konn itiliz men se pa tout moun ki konn sekrè sa yo. Nan lòt peyi gen mous (Moss) ki popilè anpil tankou "Irishmoss" sitou akoz richès li genyen kòm Sipèplant "alkalin." gen rechèch ki revele li gen 92 nan 102 mineral fondamantal kò moun bezwen, yon palmarès ki kalifye l nan menm nivo...
138 views 3 likes
by on May 10, 2022
Kisa ou pa dwe fè lè wap lave bouboun nou. Lè wap lave bouboun nou evite mete dwèt nou ladanl paskel pap bon pou bouboun nou. Lap detwi flò vajinal (flore vaginale)nou Kisa ki flò vajinal nan si yn pati nan bouboun nou ki jwe yn gwo rol dizon se li menm ki bouboun nan menm ,li la poul proteje bouboun nan poul evite pran enfeksyon pa fe sa ankor moun mw yo Evite lave bouboun nou ak savon ou ak likid santi bon.nou ka itilize savon an ou likid lan poun lave do bouboun nou ak bò lenn nou ou bò kwis ...
159 views 5 likes
by on June 2, 2022
Pouw prepare yn bon pikliz kisa wap bezwen? Wap bezwen chou Wap bezwen piman pike Wap bezwen piman dous ...
118 views 4 likes
by on April 13, 2022
Resèt natirèl pou bouboun kigen movèzodè: Remèd natirèl pou fi ki konn pran sant bouboun yo pa nòmal ou ki gen yn sant dwòl me kisa pou nou fè pousa. Slogan an se:Jere mèb nou medam. ...
49 views 0 likes
by on April 13, 2022
*Remèd natirèl pou enfeksyon vajinal: Fi kigen enfeksyon vajinal men remèd. kap ede nou jere sa. Slogan an se jere mèb nou medam. ...
62 views 0 likes
by on April 13, 2022
Resèt natirèl pou moun kigen Tous(moun kap touse anpil) *sa wap bezwen pou trete Tous sa: 2 tas dlo 1kiyè pwav moulen ou pile...
67 views 0 likes
by on April 14, 2022
Resèt natirèl pou doulè règ Remèd sa bon pou fi ki konn gen gwo doulè lè yo gen règ ak kranp anba vant yo. Kisa wap fè pouw doulè sa ou kranp sa Kisa wap bezwen pouw fe remèd sa...
46 views 0 likes
by on April 14, 2022
QUI EST UNE FEMME ?? Avoir du vagin, des seins et des hanches ne fait pas de vous une femme. Une femme est celle qui nourrit un homme d'encouragements et d'idées...
66 views 0 likes
by on April 14, 2022
Savez vous écrire un poème ? Savez vous faire plaisir à votre flamme ? Savez vous la flatter à la bohèmienne ? Savez vous illuminé son âme ? ...
49 views 0 likes
by on April 14, 2022
? poème : Couché sur mon lit Avec un bro j'écris Il me parle de vie ...
52 views 0 likes
by on April 14, 2022
Au beau milieu d'un jardin Dansait ma bien-aimée On aurait dit une fée Posée sur un sapin ...
85 views 0 likes
by on April 14, 2022
Chicken Spaghetti ? 1 lb of boneless, skinless chicken breasts. 1 lb of Velveeta cheese. 1 can of Rotel tomatoes (regular or hot). 1 lb of spaghetti pasta....
53 views 0 likes