Tonto
by on May 10, 2022
161 views

Kisa ou pa dwe fè lè wap lave bouboun nou. Lè wap lave bouboun nou evite mete dwèt nou ladanl paskel pap bon pou bouboun nou. Lap detwi flò vajinal (flore vaginale)nou Kisa ki flò vajinal nan si yn pati nan bouboun nou ki jwe yn gwo rol dizon se li menm ki bouboun nan menm ,li la poul proteje bouboun nan poul evite pran enfeksyon pa fe sa ankor moun mw yo Evite lave bouboun nou ak savon ou ak likid santi bon.nou ka itilize savon an ou likid lan poun lave do bouboun nou ak bò lenn nou ou bò kwis nou men pa metel nn bouch bouboun nou li pa bon lap ban nou enfeksyon . Evite itilize dlo twalet si se pa yon medecin ki preskriw li paske li detwi flò vajinal nou tou Gen fi ki renmen di fok bouboun yo sere fok bouboun yo sèk Yn bouboun ki tro sèk pa bon paske li ap few soufri lè wap fè sex ou fè bagay . Pa koute yn gason ki diw bouboun ou pa bon sil pa sèk li nan manti ,bouboun ou dwe mouye paske li fè netwaraj pal pou kont li medam mw yo. Evite satisfait moun poun nal peye konsekans lan demen. Sonje tout dlo klè pa dlo prop lave mèb nou byen et jerel byen tou moun mw yo Kite yn kormantè siw gen yn kesyon ou yn lot bagay ou anvi konnen . Merci map tann nou ?

 

 

Posted in: Health
Like (5)
Loading...
5
jessica philias
Merci pou konesans plus sa yo,m espere nou tjrs mete yo poum aprann plus
May 11, 2022