Photo 24 of 1,277 in Wall Photos

Yeah!! Etanke nèg Pòtpe, m'bezwen konnen
Èske Nòdwès pa fè pati Repiblik la?
Pouki leta pa janm fè anyen la ki atire piblik la?
Kwak sa nou fè devwa sivik nou, nou toujou prè pou nou VOTE.
Men nou nan yon eta kritik pyès moun pap panse pou nouvote.
Lopital nou tèlman sal, menm nan sal malad yo pè manje.
Doulè ap manje'w, wap gade doktè nan je.
Yo di yo pa touche, de ce fait yo pap touche'w, plizyè fanm gròs mouri koz pa gen fanm chaj pou akouhe yo.
Fòk yo peye obstetrisyen, pedyat, ak òtopedis.
Depi nou gen 5 bon teknisyen, yo mèt stope 10 mesken ki pran fòm medsen pou met fen nan lavi moun.
Nan pike moun mal pandan black out ap fè laviwoun.
Ban'n yon bon sous enèji, tanpri fè yon kowoperasyon, twòp koupi kouran, twòp moun mouri nan operasyon.
Ban'n bon dòktè sou kòl matris fanm pou fè depistaj, se pa moun kap fè stage.
Se profesyonèl epi'k saj.
BASEN BLE pa sanble kote pèp rasanble.
CHANSÒL pagen lekòl kote'n bwè dlo se la fatra sanble.
EDH pa nan 5 ri vil PÒTPE alevwa pou OBÈ.
Pa menm gen dlo pou yo bwè.
Yo bliye pòt antre peyi a, MÒL SEN NIKOLA.
Ki se referans KRISTÒF KOLON ak OVANDO NIKOLA.
Nan BÈDEYÈN nou bezwen sant sante ak zouti pou'n plante.
Fòk peyi a dekonsantre.
PÒDEPÈ EX VALÉE DE DÉLICE.
Lè lapli tonbe dlo nan mòn yo nwaye demelis.
Bon tan, se pousyè ak fatra, move tan se ka grav.
Chak seren se kadav.
Nou pa ka ap mete mòtyè nan wout yo san kanalize.
Se depi nan mòn yo pou kanalizasyon analize.
Ban'n yon labatwa modèn.
Ban'n gaz nan motèn.
Twòp black aout.
Nou revòlte tròp black about.

Èske LA TÒTI ak ILAVACH pa nan menm peyi?
Pouki yape jwi, epi tòtigè ap peri?
N'ap pete kaj nou pou nou fè yo trete plaj nou.
Chak jou touris pase devan'n san rete kay nou.
Yo pran'n pou bèt zak sa yo detwi moral nou.
Viv èd leta nan divizyon teritoryal nou.
Ann voye dlo sou dife politik kap boule dwa nou.
Fè tande vwa nou, depi 2004 yo boule dwán nou.
San panse restore li.
Fò'n wè mèri PÒDEPÈ a pa kòrèk nou dwe stope li.

Kòmsi nou pagen depite?
Travay vil sa pa janm fini kwak yo pa byen debite.
Nou achtevmachin pouvwa pou senatè.
Chak fwa nou vle pran woulib devlopman nèg yo pouse'n atè.
Se sak fè chèf lye DEPATMAN NÒDWÈS.
Pou'w jwenn yon kay se yon pil fatra yo dwe ba ou kòm adrès.
Tout kriz ap patinen nou.
Nan ri prensipal nou pou'n pase fò'n bouche pati nen nou.
Annou di sa antre nou, dep sou BÈLANTRE nou fò'n ta wont pou tèt nou, AYITI touris pa t'ap antre non, si se te pou tèt nou.

Yo bannou tròp fo jòf.
Fòk yo bannou KAFOU JÒF.
Bare twa rivyè fè'l ban'n limyè pou vyolans kaba.
Epi fè'l wpuze jaden fawès yo pou pri manje ka ba.
Nou paka peye tout echèk yo.
N'ap mande peye anplwaye leta'k pa touche chèk yo.
Chanje sistèm edikatif malatchong sa.
Se elèv yo'k demen an, enstriksyon yo paka konsa.
Rivyè PÒTPE pa sispann inonde moun NAN PALAN YO.
LÒT BON PON n'pa jwenn èd menmsi n'mande moun nan palman yo.
Ban'n lekòl profesyonèl pou sa'k paka al nan fakilte.
An'n pa kite yap drive fòk sipò leta aplike.
Kit LUCAS, AMYOT, kit BAUPLAN, Pagen yonn ki kowoperan, dwèt yo tranpe nan san fwod ki rann projè'n inoperan.
Yo ban'n JOMOKED pou yo montre'n ke nou pap souse menmsi se moun lakay nou ki nan sous.
Epi yo vin' avèk PEYI'N DABÒ pou yo moke'n.
Sakad vatikan m'revandike
Etanke nèg Pòtpe.

Nahum Music Promo 's Album: Wall Photos


0 comments