Harmonik-Pap negosye w lyrics

  •      Pap negosye w, Mwen pap negosye ou dodou Menm si w ale, m ap vin chèche w kanmèm Pap negosye w, Mwen pap negosye ou dodou Menm si w ale Sa fè de zan depi mwen damou Malgre tout sa mwen fè pou m pa aji tankou moun fou Mwen konnen byen w ap obsève m Ou tande bri kouri sou mwen tout kote Pawòl moun di fè w ap make m Se sa k fè ou mete m nan penitans Mwen pa vle w fè m peye Mwen pa bezwen peye Pa vle peye pou feblès mwen Se lanmou Mwen pa vle w fè m peye Mwen pa bezwen peye Pou yon kado Bondye mete nan kè m Se lanmou Men aprezan mwen deside montre w yon lòt moun Yon lòt aspè de mwen Cheri pa dezekilibre m Mèt ekri w ou pap pran plim lan pou reponn Ou wè vilnerabilite m M ap tann ou vin wete m nan penitans mwen Mwen pa vle w fè m peye Mwen pa bezwen peye Pa vle peye pou feblès mwen Se lanmou Mwen pa vle w fè m peye Mwen pa bezwen peye Pou yon kado Bondye mete nan kè m Se lanmou Pap negosye w Mwen pap negosye ou doudou Menm si w ale, m ap vin chèche w kanmèm Pap negosye w Mwen pap negosye ou doudou Menm si w ale O ou wo Mwen toujou mande kijan ou ye O o, o o oupa jan'm mande m kòman mwen ye O o, o o Mwen toujou mande kijan ou ye O o, o o Oupa jan'm mande m kòman m ye O o, o o O ou wo Si w pa nan vi m, pou mwen se pi gwo krim – nan vi mwen Yon krim ki ka paralize m M ap gad telefòn nan m pa wè w ekri m – ekri mwen Mwen konnen w gen pawòl pou di m Li fè m mal jan m tande moun ap dekri – lavi mwen Doudou mwen pape jwe viktim Sou entènèt la se pa de kout plim – sou do mwen Poutan w konnen mwen plis ke tout zòt k ap pale yo Ou fè m wè gen lanmou toujou Ou fè m wè gen lanmou Ou fè m wè gen lanmou toujou Ou fè m wè gen lanmou Si w pa nan vi m, pou mwen se pi gwo krim – nan vi mwen Yon krim ki ka paralize m M ap gad telefòn nan m pa wè w ekri m – ekri mwen Mwen konnen w gen pawòl pou di m Li fè m mal jan m tande moun ap dekri – lavi mwen Doudou mwen pape jwe viktim Sou entènèt la se pa de kout plim – sou do mwen Poutan w konnen mwen plis ke tout zòt k ap pale yo O ou wo Mwen toujou mande kijan ou ye O o, o o oupa jan'm mande m kòman mwen ye O o, o o Mwen toujou mande kijan ou ye O o, o o O oupa jan'm mande m kòman m yeeeeee Written by: Akmizik    view less

0 comments